Beritan

Kürtçe Beritan isminin anlamı:
Yaylaya giden kız anlamındadır.