Araz

Ermenice Araz isminin anlamı:
Mutlu, şanslı anlamlarını taşımaktadır. Azerbeycan ve bazı ülkelerde kullanılmaktadır.